info@2dmekanik.com 0532 604 05 63

Projelendirme

_1491489088.jpg

2D Mekanik Olarak;   

Çalışanlarımızın ve hizmet aldığımız tüm birimlerin desteğiyle mükemmel hizmet için çalışmalarımızın her aşamasında kalite anlayışını benimseyeceğimizi,
•    Sürekli iyileştirilebilir kalite değerleriyle müşteri memnuniyetini sağlayarak sektöründe aranan bir firma olacağımızı,
•    Tüm faaliyetlerimizde, doğal kaynakları korumak, atık miktarlarını en aza indirmek, çevre kirlenmesini önlemek için gerekli tüm tedbirleri alacağımızı,
•    Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, mümkün olduğunda yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlayacağımızı,
•    Teknolojik gelişmeleri takip ederek, tüm faaliyetlerimizde kaliteli, sağlıklı, güvenli ve çevre ile en uyumlu teknolojiyi kullanmayı,
•    İş ve Çevre kazalarının önlenebileceğine inanarak, tüm çalışanların aktif katılımı ve riskleri kaynağında yok etmek suretiyle ‘ sıfır iş kazası ve meslek hastalığı’ hedefine ulaşmaya çalışacağımızı,
•    Yasal yükümlülüklerimize, ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 Standartları ile yürürlükteki Çevre, İş Sağlığı Güvenliği mevzuatlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uyacağımızı,
•    Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına zararlı, olumsuz etkileri önlemeyi, kendimizin ve diğer şahısların mal ve mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlayacağımızı,
•    Bu doğrultuda çalışanlarımızın çevre ve iş sağlığı Güvenliği Bilincini eğitimler yolu ile geliştirmeyi,
•    İlgili tarafların Çevre ve İSG bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunacağımızı,
•    Kalite, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre yönetim sistemlerimizi sürekli geliştireceğimizi ve iyileştireceğimizi,

 

Powered by Bilgeweb