info@2dmekanik.com 0532 604 05 63

Hakkımızda

Kuruluş, yenilikçi, üretken olan yönetim ve personeli ile çalışmalarında müşteri memnuniyetini daima ön planda tutarak kaliteli ve estetik tesislerin oluşumunu sağlamaktadır.

Mekanik tesisat taahhüt sektöründe yeralan firmamız, tesislerin ısıtma, soğutma, havalandırma, sıhhi tesisat, yangın tesisatı mekanik uygulama işlerini anahtar teslim üstlenmektedir. Yapılan işlerin bitiminden itibaren sistem bakımlarını ve gerekli tamirleri de garanti süresince ücretsiz üstlenmektedir.

Proje, uygulama ve test edip işletmeye alma safhalarında sürekli deneyimli mühendis kontrolünde yürütülen işlerimizde, çalışan ekip, konusunda bilgili formen ve ustalardan oluşmaktadır.
Yapılan iş her aşamada proje doğrultusunda ve proje verilerine göre uygulanmakta olup, iş bitiminde hazırlanan as-built projeler işverene teslim edilmektedir.

Kurulan sistemin işletmeye alınması uzman servisler tarafından yapılmaktadır.

Her iş kalemi, önce proje çizimi ile başlayıp, çizilen shop drawing lerin onayını takiben sahaya uygulamaya aktarılmakta, uygulama sonuçları sahada mühendis kontrolünden geçmekte, onaydan sonra test işlemlerine geçilmekte ve kabulünden sonra hakediş, ataşman hazırlanmaktadır. 
Yapılan her işte ilgili standartlar baz alınmaktadır. Baz alınan standart ve yönetmelikler şunlardır:

 

a. Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Makine Tesisatı Genel

Teknik Şartnamesi
b. Türk Standartları
c. DIN Normları
d. ISO 9000
e. ASHRAE Standartları
f. ARI Standartları
g. EUROVENT normları

h. SMACNA normları
i. UL normlarılogo2
j. NFPA Standartları
k. Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği 2002
l. VDI normları
m. BS normları
n. Montreal Protocol and Amendments 1992

 

Powered by Bilgeweb